سه ایده بیل گیتس برای فرار از بدترین سناریوی جامعه

 


یل گیتس یکی از شناخته شده ترین افرادی است که معتقدند بشر در مورد برخی از مشکلات اساسی خود پیشرفت زیادی داشته است. اما تا به امروز

 هیچ گاه در مورد وضعیتی که میتواند منجر به وخیم شدن اوضاع فقر، بیماری و خشونت شود، سخن نگفته بود. وضعیتی به نام «تغییرات آب و
 
هوایی».

در آخرین نوشته خود در وبلاگ شخصی اش، بیل گیتس به بیان ایده ها و دیدگاه های خود در خصوص ابتکارات و اختراعاتی پرداخته که بشر به

واسطه آنها میتواند ضمن فرار کردن از بدترین سناریوی ممکن در تغییرات آب و هوایی موجبات خارج کردن انسان ها از فقر، رشد و تولید بهینه غذا
 
و خوراک و نجات جان انسان ها با کاهش آلودگی را نیز رقم بزند:
 

ایجاد انگیزه برای ابداع و اختراع

جهان سالیانه میلیون ها دلار را صرف انجام امور تحقیقاتی و پژوهش درمورد انرژی های پاک میکند، که البته شخص بیل گیتس نیز سهم خود را در

این موضوع ادا کرده و میکند. اما با این شرایط هنوز حتی به نقطه ای که ما را از یک تغییر نابود کننده آب و هوایی نجات دهد نزدیک هم نشده ایم.
 
گیتس بر این باور است که دولت ها و همچنین دولت آمریکا باید با ایجاد انگیزه در این مسیر، بودجه های زیادی را صرف پژوهش و تحقیقات کند.
 

وی گفته: نیاز به صدها شرکت داریم که بر روی هزاران ایده کار و فعالیت کنند، نظیر پروژه انرژی شیمیایی از خورشید – استفاده از انرژی

خورشید برای تولید هیدروکربن. اگر بودجه های دولتی مسیر انجام پژوهش ها را باز کند، نه تنها شخصا سرمایه گذاری خود در این حوزه را افزایش
 
خواهم داد، بلکه معتقدم بسیاری از سرمایه گذاران دیگر نیز برای انجام این ریسک وارد صحنه خواهند شد.