مدیریت درخواست

 
 
 
 

         برای در خواست خرید محصولات شرکت و قیمت محصولات و همچنین demo محصولات شرکت  ابتدا باید در سامانه مدیریت درخواست شرکت ثبت نام   نمائید . و از همین طریق میتوان پیگیری در خواست

  خود را انجام دهید .   
 
 


 
 
 
 
 
 

ورود به سامانه

 

راهنمای استفاده از سامانه